Curts Larsson's CV


Jag är en pigg, glad och nyfiken person som bl a har arbetat med Systemtestning av mjukvara och utbildning.

Jag är utbildad vid Stockholms Universitet.
Där har jag gått Matematisk-Datalogiska linjen som är en samverkanslinje mellan Stockholms Universitet och KTH, där matematikundervisningen sker på universitetet och datalogiundervisningen sker på KTH.
Datorer har alltid fascinerat mig mycket, det är mitt största intresse. Sedan 1986 har jag haft det som hobby och har på senare år skaffat dokumentation på det.
Ägnar en stor del av min fritid till att konstruera program.
Det finns en stark kraft hos mig att lära.

Jag tycker om att ha mycket att göra och ser fram emot att vidga mina vyer, samt är ständigt på jakt efter nya kunskaper.

 

Benämning

Akademiska poäng

Betyg

Matematisk-Datalogiska linjen med inriktning mot datalogi

Avklarade kurser: (se nedan)

 


 

 

 

Algebra och geometri gk

5

G

Linjär algebra gk

5

G

Linjär algebra fk

5

VG

Matematisk analys 1 gk

5

G

Matematisk analys  2 gk

5

VG

Matematisk analys 3 fk

5

G

Matematisk analys 4 fk

5

G

Numerisk och tillämpad matematik gk

10

G

 

 

 

Datalogi gk

10

VG

Objektorienterad programmering

5

G

Datorgrafik och användargränssnitt

5

G

Objektorienterad analys och design

5

G

Databasteknik

5

G

Datorarkitektur

2

G

Mjukvarukonstruktion

2

G

Projektarbete

4

G

Praktisk svenska med datorstödd dokumentframställning

2

G

Programkonstruktion med C++

4

G

 

 

Dessutom har jag gått en ettårig eftergymnasial utbildning i programmering.

Målsättning

 

  Att arbeta med utveckling och systemlösningar där jag får använda mina kunskaper inom mina kunskapsområden och utveckla dessa.
  Glädjen att se resultat samt att förstärka min egen kunskap som man får genom att arbeta med andra och lösa problem.

 
Främsta kompetens

 

   Stor arbetslivserfarenhet inom flera områden samt mycket kontakter med många olika typer av människor.
   Programmerat en del i många olika språk C, C++, Assembler, Lisp och Java. Samt med HTML, XML.
   Arbetat inom ett flertal olika miljöer, Dos, Unix, Windows mm.

 

Erfarenhetsbredd

  Jag kan leverera på utsatt tid då jag tycker det är viktigt. Känner som en utmaning att ta reda på information för att lösa en uppgift t ex via internet eller på annat sätt.

  

Anställningar

* Emblacom AB - System Ingenjör  200802 - 200911

* NTI-skolan - Utbildare ( C++, Visual Basic, Java, Nätverk Cisco ) 200507 - 200711

* Björkhagens Skola - Lärarassistent (Matematik- och No-ämnen)  200210 - 200308

* Widrikssons Åkeri - Transporter    199009 - 199708

* Bankgirocentralen - Felhantering    1986-1989

 

Personliga uppgifter

Min fritid ägnar jag mig åt min flickvän och vår stora bekantskapskrets.
Dessutom spelar jag badminton och spelar teater på amatör nivå. Trots min engagemang så sätter jag arbetet i första rummet.

 

Referenser

Lämnar gärna  begäran

Curt Larsson
Gubbängsvägen 19
122 45 Enskede
08 - 724 20 07
070 - 217 68 96